پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

گزارش هشتمين کارگاه تخصصي گروه پرنده نگري طرلان
آشنايي و شناسايي سسك هاي ايران

دوره دوم كارگاه شناسايي سسك هاي ايران با تدريس سيد بابك موسوي در تاريخ 19تيرماه و تكرار اين كلاس در 20 تيرماه برگزار گرديد . طي اين كارگاه به روش هاي شناسايي سسك هاي ايران از طريق صدا ، تشخيص كليدهاي شناسايي و ... پرداخته شد.