پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

روز دوم – 16 / 02 / 1390 :
سحرگاه روز دوم، هنوز هوا تاریک بود که از هتل کلیبر به سمت لک سیاه خروس که توسط کارشناسان محیط زیست در روز گذشته شناسایی و بررسی شده بود، حرکت کردیم. مطابق برنامه ریزی همزمان با طلوع خورشید در منطقه مورد نظر حضور داشتیم. برای رسیدن به جایگاه مورد نظر باید حدود یک کیلومتر در امتداد یکی از مرتفع ترین یال ها پیاده روی می کردیم. نامساعد بودن شرایط هوایی در این مسیر، مانع از حرکت گروه گردید. با هماهنگی کارشناسان، گروه بعد از صرف صبحانه وارد مسیر پیاده روی به سمت روستای بالان شد. در طول مسیر و زمان های استراحت، فرصت را غنیمت شمرده و از تجربیات و اطلاعات بی نظیر جناب آقای مهندس مسعود در مورد منطقه و مطالعاتشان در مورد سیاه خروس استفاده کردیم.

در این مسیر با کاهش ارتفاع، پوشش گیاهی و به طور کلی اکوسیستم در حال تغییر بود. در جنگلهای انبوه دره و در فاصله کمی از محل محیط بانی منطقه، موفق به مشاهده یک زوج سهره سرسیاه شدیم. شاخه نازکی که توسط جنس نر این گونه زیبا حمل میشد نشان از لانه سازی و زادآور بودن این زوج در همان منطقه می داد. پس از اتمام مسیر، گروه به صرف ناهار و استراحت در کنار سایت نگهداری مرال ها پرداختند. در طی این مسیر زیبا، موفق به مشاهده گونه های زیر شدیم :

ردیف نام گونه نام لاتین گونه
1 غراب / Raven Corvus corax
2 جي جاق / Jay Garrulus glandarius
3 چرخريسك پس سر سفيد / Coal Tit Parus ater
4 چيفچاف / Chiffchaff Phyllocopus collybita
5 چلچله / Barn Swallow Hirundo rustica
6 سسك گلو سفيد / Lesser Whitethroat Sylvia curruca
7 چرخريسك سرآبي / Blue Tit Parus caeruleus
8 سارگپه پابلند / Long-legged Buzzard Buteo rutinus
9 چرخريسك بزرگ / Great Tit Parus major
10 چكاوك درختي / Woodlark Lullula arborea
11 سارگپه جنگلي / Honey Buzzard Pernis apivorus
12 توكاي سياه / Blackbird Turdus merula
13 سهره جنگلي / Chaffinch Fringilla coelebs
14 زنبورخوار معمولي / European Bee-eater Merops apiaster
15 اليكايي / Wren Troglodytes troglodytes
16 سهره سرسياه / Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
17 سارگپه معمولي / Common Buzzard Buteo buteo

حدود ساعت 16 بود که بار دیگر به سوی مقصد صبحگاهی خود جهت دیدن سیاه خروس حرکت کردیم. بار دیگر در ارتفاعات مورد نظر شرایط نامساعد هوایی مانع فعالیت گروه شد. این بار تگرگ و مه شدید مانع از توقف گردید. با کاهش ارتفاع در مسیر بازگشت به شهر کلیبر، شرایط هوایی تغییر کرده و برای بازدید از منطقه بعدی مساعدتر میشد. ساعتی بعد با هدایت کارشناسان، وارد دره زیبای زنبلان شدیم. رطوبت باقی مانده از باران به درختان پرشکوفه و گیاهان تازه به گل نشسته دره، حال و هوایی وصف نشدنی داده بود. با قطع شدن باران فعالیت پرندگان نیز مجددا آغاز شده بود. دره مملو از زندگی بود. هنوز محو زیبایی های منطقه بودیم که صدای خاص کوکو در دره توجه گروه را به خود جلب کرد و پس از لحظاتی افراد گروه موفق به مشاهده یک زوج از این گونه بسیار زیبا در کنار هم شدند. دل کندن از این دره سخت و زمان به سرعت در حال گذر بود و چاره ای جز بازگشت به هتل نبود. طی مدت کوتاهی که در این دره بودیم موفق به مشاهده گونه های زیر شدیم:

ردیف نام گونه نام لاتین گونه
1 دم جنبانك خاكستري / Grey Wagtail Motacilla cinerea
2 طرقه كوهي / Rock Thrusk Monticola saxatilis
3 چيفچاف / Chiffchaff Phyllocopus collybita
4 توكاي سياه / Blackbird Turdus merula
5 پي پت درختي / Tree pipit Anthus trivialis
6 كوكو / Common Cuckoo Cuculus canorus
7 توكاي طوقي / Ring Ouzel Turdus torquatus
8 غراب / Raven Corvus corax
9 چرخريسك سرآبي / Blue Tit Parus caeruleus
10 اليكايي / Wren Troglodytes troglodytes
11 سسك سبز / Green Warbler Phylloscopus bonelli
12 سسك سر سياه / Blackcap Sylvia atricapilla
13 توكاي باغی بزرگ / Mistle Thrush Turdus viscivorus
14 سهره جنگلي / Chaffinch Fringilla coelebs

ادامه مطلب - گزارش روز سوم