پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

مشاهده حواصیل خاکستری در روزهای نخست آذر ماه -  پارک ملت

 
 
 
 
Image
 
 
با تشکر فراوان از آقای مهندس کوشان مهران (دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستی) جهت ارسال عکس و خبر