پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 

تنها چند هفته پس از مشاهده حواصیل خاکستری در پارک ملت تهران ، اکرت بزرگ (حواصیل سفید بزرگ) نیز در این پارک مشاهده شد.

 

 

 

 

 

Image 

 

 

با تشکر فراوان از سرکار خانم مهندس راحله دزفولیان (دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست - تنوع زیستی و زیستگاهها) جهت ارسال عکس و خبر