پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

یکی دیگر از گردشهای دسته جمعی پرنده نگران و دوستداران پرندگان امروز در پارک قیطریه تهران صورت گرفت که در یک صبح نسبتا سرد زمستانی جان دیگری به فضای پارک بخشید. حرکت آهسته پرنده نگرهای طرلان توجه مردمی که برای ................

بازدید گروه طرلان از پارک قیطریه
      جمعه 2/12/87    

  7:30 صبح
Image

ثبت 22 گونه پرنده

یکی دیگر از گردشهای دسته جمعی پرنده نگران و دوستداران پرندگان امروز در پارک قیطریه تهران صورت گرفت که در یک صبح نسبتا سرد زمستانی جان دیگری به فضای پارک بخشید. حرکت آهسته پرنده نگرهای طرلان توجه مردمی که برای ورزش کردن به پارک آمده بودند را جلب کرد طوریکه تعدادی از آنها که کنجکاو شده بودند تا آخر برنامه با ما همراه شدند و از دیدن پرنده هایی مثل انواع طوطی لذت بردند. راهنمایی این افراد و اعضای جدید طرلان دراین برنامه به عهده یکی از بهترین های گروه گذارده شده بود، آقای  آرش یکدانه. ایشان با تلاش بسیار پرنده ها را پیدا می کردند و با تلسکوپ به دیگران نشان می دادند. به افرادی هم که سوالاتی راجع به این حرکت دسته جمعی و پرندگان می کردند تعدادی پوستر پرندگان هدیه شد.   

پرندگان مشاهده شده 
 
توکای گلو سیاه، دم جنبانک ابلق، سسک چیف چاف، توکای پهلو سرخ ، دم جنبانک خاکستری، قمری خانگی، توکای باغی ، سهره دمگاه سفید، کبوتر چاهی، توکای سیاه، ،سهره نوک بزرگ، ،کنجگشک خانگی، طوطی طوق صورتی، سهره جنگلی، کلاغ ابلق، شاه طوطی،  سار، مینا، دارکوب سوری، بلبل خرما، چرخریسک بزرگ، سینه سرخ

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

عکسها از:  مینا اقوامی