پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 در تاریخ 19 فروردین ماه بیش ار 10 قطعه دلیجه کوچک..........  در تاریخ 19 فروردین ماه بیش ار 10 قطعه دلیجه کوچک در حال درجا بال زنی در محدوده میان جمشیدیه و دارآباد مشاهده گردید. احتمالا این مهاجران بهاره چندی است به تهران وارد شده اند.