پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

گروه طرلان حضور دارکوب راه راه در پارک جمشیدیه  را به عنوان پنجاه و ششمین گونه پرنده مشاهده شده در این پارک  اعلام کرد....

 

مشاهده دارکوب راه راه در پارک جمشیدیه
 
 
 
 
 
 ( عکس : فرهاد رضوی- بهار 88)
 
 

گروه طرلان حضور دارکوب راه راه در پارک جمشیدیه  را به عنوان پنجاه و ششمین گونه پرنده مشاهده شده در این پارک  اعلام کرد. فرهاد رضوی از اعضاء و همکاران گروه طرلان که هم اکنون مسوولیت پایش طولانی مدت پرندگان پارک جمشیده را دراین گروه برعهده دارد با اعلام این خبر افزود، این پرنده که در این قسمت از کشور به ندرت مشاهده میشود احتمالا در مسیر مهاجرت به سوی مناطق شمالی تر بوده و بیش از چند روزی میهمان شهر ما نخواهد بود. مشاهده این پرنده در حالی صورت گرفته است که بر اساس تحقیقات این گروه در مورد پرندگان شهر تهران شمار مشاهدات این پرنده در پایتخت از انگشتان یک دست تجاوز نمیکند.این پرنده نه تنها به عنوان یکی از 140 گونه پرنده گزارش شده در تهران، بلکه به عنوان یکی از پرندگان نادر شهرمان مورد توجه بسیاری از پرنده نگران میباشد. وی در ادامه با اشاره به پروژه بلند مدت شناسایی پرندگان تهران، تحقیق طولانی مدت و مستمر این گروه را عامل اصلی موفقیت در مشاهدات خویش اعلام کرد.