پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

طی برنامه پرنده نگری گروه طرلان در روز جمعه 26 مهرماه صدای سهره جنگلی بگوش میرسید که .....

ورود سهره جنگلی

طی یرنامه پرنده نگری گروه طرلان در روز جمعه 26 مهرماه در گلابدره, صدای سهره جنگلی بگوش میرسید که نشان از ورود این مهاجران شمالی به تهران بود. در بازگشت از این برنامه در محل باغ ملک بیش از ده قطعه ار این پرنده زیبا مشاهده گردید. با توجه به عدم مشاهده این پرنده در همین روز در پارکها و مناطق پایین دست ,احتمالا  پرندگان مشاهده شده پیش قراولان گروه کثیر سهره های جنگلی هستند که به زودی در اکثر پارکهای شهر قابل مشاهده خواهند بود.