پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود


معرفي تالاب كاني برازان – مكاني ارزشمند و مناسب براي پرنده نگري
...وقتي سفر رو شروع كرديم فكر نمي كرديم كه اينجوري بشه...اين سفر يه سفر اكتشافي بود براي شناختن تالاب كاني برازان مهاباد ...راه طولاني بود و شب عيد قربان و بليط مهاباد ناياب..... ما هم براي اروميه بليط رزو كرده بوديم ... ... و شانس آورديم كه يه تعاوني  براي مهاباد بليط داشت.... و اولين تغيير اتفاق افتاد..... دومين تغيير وقتي اتفاق افتاد كه كم كم سر و كله همسفران پيدا شد و گروه 5نفره مان تبديل به گروه 3 نفره شد...آن هم درست در لحظه آخر.... 9 شب راه افتاديم .... ساعت 6 صبح مهاباد بوديم ... وسايل اضافي را در مهمانسسراي محيط زيست مهاباد گذاشتيم و يكراست رفتيم به ديدن تالاب......

 

گزارش سفرتحقیقاتی-شناسایی به استان آذربايجان غربی، شهرستان مهاباد،

معرفي تالاب كاني برازان – مكاني ارزشمند و مناسب براي پرنده نگريوقتي سفر رو شروع كرديم فكر نمي كرديم كه اينجوري بشه...اين سفر يه سفر اكتشافي بود براي شناختن تالاب كاني برازان مهاباد ...راه طولاني بود و شب عيد قربان و بليط مهاباد ناياب..... ما هم براي اروميه بليط رزو كرده بوديم ... ... و شانس آورديم كه يه تعاوني  براي مهاباد بليط داشت.... و اولين تغيير اتفاق افتاد..... دومين تغيير وقتي اتفاق افتاد كه كم كم سر و كله همسفران پيدا شد و گروه 5نفره مان تبديل به گروه 3 نفره شد...آن هم درست در لحظه آخر.... 9 شب راه افتاديم .... ساعت 6 صبح مهاباد بوديم ... وسايل اضافي را در مهمانسسراي محيط زيست مهاباد گذاشتيم و يكراست رفتيم به ديدن تالاب......

اولين چيزي كه ديديم پرواز باشكوه اگرت بزرگ بود كه از بالاي سرمان رد شد بعد دسته اي از غازهاي خاكستري كه با سر و صدا از بالا سرمان رد شدند كه قشنگ ترين خوش آمد گويي عمرمان بود..... ذوق زده به طرف مسير حركت كرديم و خروس كلي ها ميزبان هاي بعديمان، به قدري نزديك بودند كه با چشم غير مسلح هم مي شد از ديدنشون لذت برد......
كمي جلوتر آبچيليك تك زي بعد..... پيپت....ديدن پيپت ها رسما آدم رو ديوانه مي كنه چون اونقدر ورجه ورجه مي كردن كه فقط مي شد تشخيص داد اينها پيپت اند ..... كمي جلوتر زرده پر مزرعه اونقدر زياد و نزديك مي پريدند كه مي شد يه دل سير با چشم غير مسلح ديدشون...... خلاصه اينكه ما براي تالاب حكم حسن كچل رو داشتيم كه سر راهمان سيب چيده بود و ما هم با برداشتن هر سيب .... چشممون به سيب بعدي مي افتاد ....

 كمي جلوتر يه دسته مرغابي نشسته بود كه از صداشون مي شد فهميد كه اردك هاي سرسبز هستند و ما به اميد ديدن ساير انواع اردك در لابه لاي آنها ،بهشون نزديك و نزديك تر شديم و اصلا نفهميدم كه چه جوري شد كه به اينجا رسيديم.... به ميان ني هاپرده ني ها باز شد و يه دنيا ديدني ظاهر شد...... فلامينگو،قوي فرياد كش ،چنگر،هزاران اردك سرسبز(نر و ماده) ، غازهاي خاكستري...دليجه،سارگپه......خوتكا(نر و ماده) ،تنجه(به تعداد زياد) ،سنقر تالابي ......و رفتن و ديدن همينجور ادامه داشت. اگرت كوچك ،حواصيل خاكستري، بوتيمار....  ..روز اول گذشت و ما هنگام برگشتن به مهمانسرا از روستاي خورخوره رد شديم و ديدن آشيانه لك لك ها روي تيرهاي چراغ برق ذوق زده مان كرد....

و روز دوم هم آمد ........ باكلان،يلوه آبي،چوب پا،اردك تاجدار(نر و ماده) ،اردك سر حنايي(نر و ماده)  ،اردك نوك پهن(نر و ماده)  ،گيلار(نر و ماده)  ، اردك ارده اي (نر و ماده)، فيلوش(نر و ماده)...... لك لك.....و اصلا نفهميديم  روز دوم چه طور گذشت....به خودمان كه آمديم روز دوم هم تمام شده بود...... از همه زيباتر خداحافظي تالاب بود همانطور كه هنگام ورود دسته اي از غازهاي خاكستري زيبا خوش آمد گفتند در پايان نيز تالاب مزرعه ي غازهايش را نشانمان داد كه هرگز فراموشش نمي كنيم .

Image


در محل اقامت هم دو پرنده آسيب ديده وجود داشتند كه دوران نقاهت را مي گذراندند ديدن تصاويرشان خالي از لطف نيست.

Imageسفر دوروزه مان با اميد به اينكه يه روز تمام طرلاني ها و علاقمندان رو به اين مكان ديدني ببريم تمام شد،جاي همه  پرنده دوستان و طبيعت دوستان خالي بود وقت بازگشت با خود  فكر مي كرديم كه آيا روزي مي رسد كه اين صحنه را هرگز نبينيم.

Image