پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

بازدید دو روزه از کاروانسرای قصر بهرام -  پارک ملی کویر-

گروه طرلان در راستای گسترش فرهنگ پرنده نگری و شناسایی سایت های مناسب حضور پرندگان این بار کمی دورتر از تهران به تماشای پرندگان کویری پرداخت.بعد از حرکت از تهران در محلی بین ورامین و شریف آباد برای صرف صبحانه توقف کردیم و توانستیم تعداد قابل توجهی (19گونه) از انواع پرندگان را در کنار هم ببینیم..............

 

   به نام خالق زیبایی
گروه پرنده نگری طرلان
بازدید دو روزه از کاروانسرای قصر بهرام -  پارک ملی کویر
 پنچشنبه و جمعه   12 -11/ 7/87
با حضور32 نفراز اعضا وهمراهان گروه طرلان و علاقمندان به پرندگان، محیط زیست وطبیعت
( 14 زن ، 2 نوجوان، 3 کودک، و 13 مرد )
حرکت7  صبح روز پنجشنبه، م  ونک
بازگشت 9 شب روز جمعه، م  ونک
کل گونه های ثبت شده توسط اعضای طرلان در این سفر: 35 گونه
گروه طرلان در راستای گسترش فرهنگ پرنده نگری و شناسایی سایت های مناسب حضور پرندگان این بار کمی دورتر از تهران به تماشای پرندگان کویری پرداخت.

بعد از حرکت از تهران در محلی بین ورامین و شریف آباد برای صرف صبحانه توقف کردیم و توانستیم تعداد قابل توجهی (19گونه) از انواع پرندگان را در کنار هم ببینیم.گونه هایی مثل مگس گیر خالدار و سینه سرخ، عقاب مارخور، کلاغ سیاه، آبچلیک سبز، پرستو و .....
(سایر پرندگان ثبت شده در این محل: کلاغ زاغی و ابلق ، کبوتر چاهی، قمری، یاکریم، دلیجه، سارگپه پا بلند، سنگ چشم دم سرخ، گنجشک خانگی و درختی، سسک بیدی سبز و دم جنبانک ابلق)

  در مسیر، بعد از شهرستان پیشوا و روستای قلعه بلند درمحلی در کنار جاده زنبور خور معمولی و چکاوک کاکلی  دیدیم . حدود ساعت 12 به پاسگاه مبارکیه رسیدیم و بعد ازطی مسیری 60 کیلومتری (3 ساعته) که بخشی از آن از کنار یک سایت نظامی عبور می کند به کاروانسرا رسیدیم .
  در نزدیکی قصر بهرام گروه توانست یک تیهو ببیند که بسیار هیجان انگیز بود. دراطراف کاروانسرای شاه عباسی که البته قدمتی 1500 ساله دارد، پرندگانی چون سنگ چشم دم سرخ، مگس گیر خالدار و سینه سرخ، سهره صورتی، گنجشک خاکی، دم جنبانک خاکستری، غراب، دم سرخ سیاه و چلچله کوهی حضور داشتند که توسط اعضای علاقمند طرلان ثبت شدند. 
(سایر پرندگان ثبت شده در این محل: دم جنبانک ابلق، چکاوک کاکلی، سسک بیدی سبز )
   صبح روز دوم سفر را با پیاده روی 2 ساعته درمسیر کاروانسرای قصر بهرام به کاروانسرای عین الرشید آغاز کردیم که بسیار موفقیت آمیز و پربار بود. چرا که در مسیر تعداد و تنوع زیادی از انواع چک چک ها و چکاوک ها دیدیم. چکاوک کاکلی و بیابانی ، چکچک بیابانی ، دشتی، کوهی و دم سفید پرندگانی بودند که تقریبا در هر سو دیده می شدند.    
(سایر پرندگان ثبت شده در مسیر پیاده روی و کاروانسرای عین الرشید: زاغ نوک سرخ، دم جنبانک خاکستری، سسک گلو سفید هیوم، بحری/شاهین !؟، سهره صورتی، سنگ چشم دم سرخ )