پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

مشاهده سسک ابروزرد پس از 40 سال در ایران

مشاهده سسک ابرو زرد پس از چهل سال در ایران

در تاریخ 29 بهمن 1394 جناب آقای قاسم چابک در مجموعه سعد آباد تهران موفق به عکاسی از یک پرنده شدند. ابتدا تصور شد که این گونه سسک ابروزرد هیوم باشد اما پس از بررسی های دقیق تر مشخص شد که این پرنده سسک ابروزرد در حالت پروبال کهنه مربوط به اواخر زمستان می باشد که در این حالت تشخیص بین این دو گونه دشوار می باشد و فقط از روی رنگ پاها و منقار قابل تفکیک است: یعنی در سسک ابروزرد هیوم رنگ پاها و منقار تیره ولی در سسک ابروزرد رنگ پاها و منقار روشن می باشد. با ثبت موثق این پرنده، این گونه پس از 40 سال مجددا در ایران دیده می شود. این گونه تا به حال تنها 10 بار و در دهه 1350 شمسی در ایران دیده شده بودند و آخرین ثبت آن در تاریخ 27 نوامبر 1975 بود.

برای مشاهده اطلاعات و تصاویر بیشتر با این لینک مراجعه نمایید.

 گروه طرلان ضمن تبریک به جناب آقای قاسم چابک از دقت نظر ایشان سپاسگزار است.