پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 

فعالیت پرنده نگران ایرانی بمناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر با همکاری سه مجموعه شامل گروه پرنده نگری و پرنده شناسی طرلان، موسسه مشق آفرینش و اداره کل حفاظت از محیط زیست هرمزگان انجام پذیرفته بود در سایت رسمی این روز قابل مشاهده است. در کمال خوشحالی تعداد گروههای ایرانی که به این مناسبت فعالیت نموده اند چشمگیر است. 

برای مشاهده جرئیات بیشتر به این "لینک" مراجعه نمایید.