پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 

 

به همت گروه بچه های آب و موسسه دامون و همراهی 22 نفر از علاقمندان طبیعت و محیط زیست، جمعه 12 مهر ماه 92 بازدیدی نیم روزه از تالاب عشق آباد داشتیم.

طبق قراری که از پیش تعیین شده بود، حدود ساعت 5:30 از میدان ونک به سمت جاده ورامین رهسپار شدیم. در راه تعدادی دیگر از دوستان به گروه پیوستند. حدود ساعت 6:15 مشاهده کورکور سیاه نشان از نزدیک شدنمان به ابتدای مسیر اصلی روستای عشق آباد بود. در ادامه، دیدن زنبورخوارهای گلوخرمایی که هنوز عزم سفر نکرده بودند، فضا را عوض کرد.

حدود ساعت 6:30 به تالاب رسیدیم. در بدو ورود کشیم های بزرگ بالغ و نابالغ و چنگرها توجهمان را جلب کردند. در ادامه مشاهدات تعدادی اردکسان که همگی ماده بودند کار شناسایی را سخت کردند، ولی با درایت آقای علیرضا هاشمی همگی شناسایی شدند.

بعد از حدود 1.5 ساعت پرنده نگری و صرف صبحانه، پیاده روی به دور تالاب را آغاز کردیم. سنگ چشم دم سرخ، مگس گیر راه راه و مگس گیر سینه سرخ از جمله گنجشکسانانی بودند که اطراف تالاب مشاهده کردیم. صدای تعدادی انگشت شمار سسک نیزار بزرگ نیز به گوش می رسید.

با وجود رفتن پرندگان مهاجران و نیامدن مسافران زمستانی، مجموعاً در این برنامه که در حدود 4 ساعت به طول انجامید 32 گونه پرنده به شرح زیر مشاهده شد:

Gadwall (Anas strepera)

Northern Shoveler (Anas clypeata)

Garganey (Anas querquedula)

Common Pochard (Aythya ferina)

Great Crested Grebe (Podiceps cristatus)

Grey Heron (Ardea cinerea)

Purple Heron (Ardea purpurea)

Great Egret (Ardea alba)

Little Egret (Egretta garzetta)

Steppe Eagle (Aquila nipalensis)

Eurasian Marsh-Harrier (Circus aeruginosus)

Black Kite (Milvus migrans)

Common Moorhen (Gallinula chloropus)

Eurasian Coot (Fulica atra)

Green Sandpiper (Tringa ochropus)

Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)

Little Gull (Hydrocoloeus inutes)

Rock Dove (Columba livia)

Laughing Dove (Streptopelia senegalensis)

Blue-cheeked Bee-eater (Merops persicus)

Isabelline Shrike (Lanius isabellinus)

Common Magpie (Pica pica)

Rook (Corvus frugilegus)

Hooded Crow (Corvus cornix)

Crested Lark (Galerida cristata)

Barn Swallow (Hirundo rustica)

Spotted Flycatcher (Muscicapa striata)

Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva)

Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina)

Western Yellow Wagtail (Motacilla flava)

White/Pied Wagtail (Motacilla alba)

House Sparrow (Passer domesticus)

در پایان لازم می دانم از آقایان مهدی مجتهدی و حسین رفیع بابت زحمات و هماهنگی هایشان کمال تشکر را داشته باشم.

درنا مجاب

15/7/92