پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 


 

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم باشگاه پرنده نگری طرلان و علاقمندان به شرکت در سفرهای پروژه تالابها می رسانیم که برنامه سفر به استان کردستان و دریاچه زریوار از تاریخ  8 تا 11 مرداد ماه، به دلیل گرمای هوا در آن تاریخ و نیز احتمال وجود ریزگردها در هوا، به تاریخ 7 تا 11 شهریور تغییر یافت.

همچنین برنامه "چورت " نیز  از تاریخ 14 و 15 شهریور به 10 و 11 مرداد انتقال یافت.

پیشاپیش پوزش ما را از این تغییر برنامه پذیرا باشید.