پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

برنامه طبق اطلاع رسانی پیشین در ساعت هفت بامداد، با راهنمایی آقای بختیاری و حضور دوستان پرنده نگر از مقابل درب شمالی پارک آغاز گردید. گونه های مشاهده شده در پارک به قرار زیر ثبت شدند:

 • قمری خانگی (Laughing Dove)
 • بلبل خرما (White-cheeked Bulbul)
 • مینا (Common Myna)
 • کلاغ ابلق (Hooded Crow)
 • شاه طوطی (Alexandrine Parakeet)
 • گنجشک خانگی (House Sparrow)
 • چرخ ریسک بزرگ (Great Tit)
 • سار (Common Starling)
 • باد خورک (Common swift)
 • طوطی طوق صورتی (Rose-ringed Parakeet)
 • پری شاهرخ (Golden Oriole)- ثبت پرنده با صدا
 • کبوتر چاهی (Rock Dove)
 • سسک درختی زیتونی (Olivaceous Warbler)
 • دم جنبانک ابلق (White Wagtail)
 • دارکوب سوری (Syrian Woodpecker)- ثبت پرنده با صدا

به امید دیدار های پر پرنده تر

عاطفه موسویان