پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 

 

بازدید از پارک شهر

 

بازدید و پرنده نگری در پارک شهر با هماهنگی و اطلاع رسانی موسسه پرنده نگری طرلان و با راهنمایی حمیرا احمدی و حضور تنی چند از اعضا وعلاقه مندان 7 صبح روز پنج شنبه 10 اسفندماه برگزار شد.

 

گونه های مشاهده شده این برنامه به شرح ذیل می باشد:

1-        کلاغ ابلق  (Hooded Crow )

2-        زاغی  (Common Magpie)

3-        بلبل خرما  (White-cheeked Bulbul )

4-        سینه سرخ  (Robin European)

5-        دم جنبانک ابلق  (White Wagtail)

6-        سهره جنگلی  (Chaffinch)

7-        سهره نوک بزرگ  (Hawfinch)

8-        سهره سبز (Greenfinch)

9-        سسک چیف چاف  (Chiffchaff)

10-    سسک سرسیاه  (Blackcap)

11-    سهره دمگاه سفید (Brambling)

12-    چرخ ریسک بزرگ  (Great Tit)

13-    مینا  (Common Mynah)

14-    گنجشک درختی    (Tree Sparrow)

15-    گنجشک خانگی   (House Sparrow)

16-    قمری خانگی (Laughing Dove)

17-    کبوتر چاهی  (Rock Dove)

18-    سار  (Starling)

19-    طوطی طوق صورتی  (Rose-ringed Parakeet)

20-    شاه طوطی (Alexandrine Parakeet)

21-    دارکوب سوری  (Syrian Woodpecker)

22-    کاکایی سرسیاه (Black Headed Gull)

23-    توکای بزرگ (Mistle Thrush)

24-    صعوه باغی (Dunnock)