پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود


گزارش بازدید از پارک جمشیدیه
(ششم مهرماه 91)


در بازدید سه ساعته از پارک جمشیدیه در تاریخ ششم مهرماه 91 که به همت گروه پرنده نگری و پرنده شناسی طرلان و حضور جمعی از علاقمندان و اعضای این گروه برگزار گردید، تعداد 24 گونه به شرح زیر مشاهده و ثبت شد. (شرکت در این برنامه پرنده نگری برای عموم علاقمندان آزاد بود)

کلاغ سیاه Rook / کلاغ ابلق Hooded Crow / مینا Common Myna / شاه طوطی Alexandrine Parakeet / کبوتر چاهی Rock Dove / بلبل خرما White-eared Bulbul / دارکوب سوری Syrian Woodpecker / گنجشک خانگی House Sparrow / زاغ نوک سرخ Red-billed Chough / چرخ ریسک بزرگ Great Tit / سسک بیدی سبز Green Warbler / توکای سیاه Blackbird / دم سرخ معمولی ماده Common Redstart / مگس گیر سینه سرخ Red-breasted Flycatcher / سسک چیفچاف Common Chiffchaff / دلیجه Common kestrel / مگس گیر راه راه Spotted Flycatcher / زاغی Magpie / زنبورخوار اروپایی European Bee-eater / عقاب طلایی Golden Eagle juv. / دم جنبانک ابلق White Wagtail / قمری خانگی Laughing Dove  / کمرکولی کوچک Western Rock Nuthatch / کبوتر جنگلی Wood Pigeon.