پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود


طی بازدید چند ساعته از پارک آب و آتش در تاریخ پنجم اسفند ماه سال 90، حضور تعدادی پیپت توجهمان را جلب کرد، که پس از عکاسی،نشانه ها
Meadow-Pipit.jpgحاکی از پیپت صحرایی بود
گزارشات منتشر شده (بالابان – پاییز 89) نشان می دهد این گونه آخرین بار در تهران، در دهه 70 میلادی مشاهده گردیده است، هر چند ممکن است این پرنده توسط سایر پرنده نگرها در تهران دیده شده باشد، گویا گزارش موثقی از آن مشاهدات در دست نیست.
با ثبت و مشاهده این گونه (پیپت صحرایی / Meadow Pipit /  Anthus pratensis) پرنده جدیدی به لیست پرندگان
حاضر در شهر تهران و حومه در سالهای اخیر اضافه می شود.

درنا مجاب – علیرضا هاشمی

مشاهده عکس و خبر درتالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی: مشاهده پیپت صحرایی در شهر تهران