پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 

ثبت پرنده ای جدید برای کشور ایران
 
با مشاهده و ثبت گونه ای جدید توسط  آقای "علی علی اسلام " از فعالان عرصه اکوتوریسم  و پرنده نگری ایران برشمار پرندگان کشور افزوده شد. زمستان امسال پس از مشاهده، عکاسی و شناسایی این گونه Black-naped monarch- Hypothymis azurea در نیمه جنوبی کشور، این پرنده به جمع پرندگان ثبت شده ایران اضافه شد


مشاهده عکس و خبر