پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

گزارش بازدید پرنده نگری از زیستگاههای جنوب تهران

 


تاریخ برگزاری: 28 مرداد 90
کارشناس علمی و راهنما : پرویز بختیاری و مریم ثانیليست مشاهدات :

ردیف نام گونه نام لاتین گونه
1 قرقي (Femail) / Sparrowhawk Accipiter nisus
2 دليجه / Kestrel Falco tinnunculus
3 ليل / Hobby Falco subbuteo
4 بحري / Barbary Falcon Falco pelegrinoides
5 كبوتر چاهي / Rock Dove Columba livia
6 يا كريم / Collared Dove Streptopelia decaocto
7 قمري خانگي / Laughing Dove Streptopelia senegalensis
8 جغد كوچك / Little Owl Athene noctua
9 زنبور خوار (معمولي) / European Bee-eater Merops apiaster
10 سبز قبا / European Roller Coracias garrulus
11 هدهد / Hoopoe Upupa epops
12 چكاوك كاكلي / Crested Lark Galerida cristata
13 پرستو / Barn Swallow Hirundo rustica
14 دم جنبانك خاكستري / Grey Wagtail Motacilla cinerea
15 مگس گير خالدار / Spotted Flycatcher Muscicapa striata
16 سنگ چشم خاكستري كوچك / Lesser Grey Shrike Lanius minor
17 زاغي / Magpie Pica pica
18 كلاغ سياه / Rook Corvus frugilegus
19 كلاغ ابلق / Hooded Crow Corvus corone
20 سار / Starling Sturnus vulgaris
21 گنجشك خانگي / House Sparrow Passer domesticus