پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

پارك قیطریه و بازهم پرنده ای جدید

 

در بازدید از پارك قیطریه(31 مرداد) یك قطعه سنگ چشم پشت سرخ ( Red-backed Shrike) در بخش شمال شرق پارك مشاهده شد. لازم به ذكر است تاكنون گزارش های مشاهده این پرنده درشهر تهران به مناطقی چون دارآباد و پارك جمشیدیه محدود می شد. چنین به نظر می رسد که مشاهده این گونه شروع مهاجرت پاییزه پرندگان را نوید می دهد.

علیرضا هاشمی